ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Kέρδισε Δωροεπιταγή 100€»


Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση «Κέρδισε Δωροεπιταγή 100€», δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο ή υποχρέωση αγοράς κάποιου προϊόντος.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2017 10:00 μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται όταν o συμμετέχων συμπληρώνει στη σελίδα του διαγωνισμού (URL: http://eepurl.com/c3f3wf), όλα τα πεδία που ζητούνται, ήτοι, Όνομα, Επίθετο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail).
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει στοιχεία προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους ή/και στους όρους της σελίδας.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές δε θα ληφθούν υπόψη κατά την κλήρωση.

7. Τρεις (3) Τυχεροί θα λάβουν ως Δώρο του διαγωνισμού από μία Δωροεπιταγή συνολικής αξίας 100€, η οποία θα επικοινωνηθεί ως κωδικός έκπτωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντα. Η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά με ισχύ εξαργύρωσης από την 22η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 30η Νοεμβρίου 2017 και δύναται να εξαργυρωθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.parabita.com (εκτός ειδών Outlet και ειδών σε προσφορά) ή στα φυσικά καταστήματα Parabita, εκτός καταστήματος Outlet. H Δωροεπιταγή δε συνδυάζεται με άλλες δωροεπιταγές ή προωθητικές ενέργειες.
Σε περίπτωση αγορών που ξεπερνούν το ύψος του συνόλου της Δωροεπιταγής, τη διαφορά θα επιβαρυνθεί ο παραλήπτης του δώρου. Έξοδα μεταφοράς, δε χρεώνονται για την αγορά ειδών που έγιναν με τη χρήση του δώρου.
Τυχόν αλλαγές από τα είδη που αγοράστηκαν με τη χρήση του δώρου, γίνονται με χρέωση του Διοργανωτή. Σε τέτοια περίπτωση, ο παραλήπτης του δώρου έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση ειδών χωρίς χρέωση, μία και μοναδική φορά. Για επιστροφές πέραν της μίας φοράς, ο παραλήπτης του δώρου επιβαρύνεται με τα έξοδα όπως αυτά διέπονται από τους γενικούς όρους Πολιτικής Επιστροφών όπως αυτοί αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή. Επιστροφές δε γίνονται δεκτές στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Ο κωδικός της Δωροεπιταγής θα αποσταλεί στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση που έχει δηλώσει ο συμμετέχων. Στην περίπτωση που η Ηλεκτρονική Διεύθυνση που δηλώθηκε δεν είναι σωστή, ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη και δύναται να ακυρώσει το δώρο.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 22η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

12. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

16. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

17. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

18. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

 

ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΑ ΝΕΑ
Παρακάλω εισάγετε ένα έγκυρο email
Όχι, ευχαριστώ.
Χρησιμοποιούμε cookies. Πληροφορίες
OK