promo

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« ΔΩΡΟ ΤΑΞΙΔΙ »

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός ισχύει για αγορές στα φυσικά καταστήματα Parabita που εδρεύουν στην Αττική ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (www.parabita.com) του Διοργανωτή. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και το κατάστημα και τα προϊόντα Outlet.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2019 00:00 μέχρι και 10η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 23:59. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται κάθε αγορά που πραγματοποιείται από τον καταναλωτή εντός του ως άνω διαστήματος (8–10 Νοεμβρίου 2019). Κάθε απόδειξη αγοράς ισούται με μία συμμετοχή και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Συμμετέχουν ΜΟΝΟ τα μέλη Queen Of Hearts.

β) Έγκυρες θεωρούνται και οι αποδείξεις αγορών που προέρχονται από αλλαγές αγορών προηγούμενου διαστήματος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός.

γ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω αλλαγής ή μερικής επιστροφής ειδών, συμμετέχουν εκ νέου στο Διαγωνισμό και ακυρώνουν την προηγούμενη συμμετοχή.

δ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω επιστροφής ειδών, ακυρώνουν τη συμμετοχή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει φωτογραφίες προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές (από πολλαπλές αγορές εντός του διαστήματος του διαγωνισμού) συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Δώρο διαγωνισμού : Πακέτο διακοπών αξίας 350€

* voucher αξίας 350€ από το ταξιδιωτικό πρακτορείο Travelfor. H εταιρία Parabita A.E. σε  συνεργασία  με  το  TravelFor  σας  προσφέρουν μία δωροεπιταγή  ποσού 350€  για  κάλυψη ταξιδιωτικών  υπηρεσιών  (αεροπορικά – ακτοπλοϊκά  εισιτήρια, κρατήσεις  ξενοδοχείων, μονοήμερες  εκδρομές, groups, μεμονωμένα ταξίδια).

Θα κληρωθεί ένας (1) τυχερός στο σύνολο, για τα φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή.

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθούν Όνομα και διεύθυνση αποστολής σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει από το κέντρο εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στην περίπτωση που εντός 2 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.

Το Δώρο θα σταλεί στον δικαιούχο με ταχυμεταφορική εταιρεία.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 11η Νοεμβρίου 2019 11:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

12. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook μετά την επιτυχή πιστοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή ή/και μη κατοχύρωσης του δώρου μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2019 ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης.

 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό του ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

16. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parabita.com/gr/policy/contests, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

17. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

 18. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

19. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

---

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Kέρδισε διπλή πρόσκληση για τα MAD WALK»

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός ισχύει για αγορές στα φυσικά καταστήματα Parabita που εδρεύουν στην Αττική ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (www.parabita.com) του Διοργανωτή. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και το κατάστημα και τα προϊόντα Outlet.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 21η Μαρτίου 2019 00:01 μέχρι και 27η Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται ο αριθμός απόδειξης αγορών που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η κάθε απόδειξη αγορών ίση ή άνω των 50€, συμμετέχει στην κλήρωση - συμπεριλαμβανομένων εξόδων μεταφοράς και αντικαταβολής - και εφόσον αυτή, έχει εξοφληθεί πλήρως.

β) Έγκυρες θεωρούνται και οι αποδείξεις αγορών που προέρχονται από αλλαγές αγορών προηγούμενου διαστήματος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό αλλαγής θα πρέπει να ξεπερνά το αρχικό ποσό πληρωμής και το ποσό των 50€, ειδάλλως η συμμετοχή θεωρείται άκυρη. 

γ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω αλλαγής ή μερικής επιστροφής ειδών, συμμετέχουν εκ νέου στο Διαγωνισμό και ακυρώνουν την προηγούμενη συμμετοχή. 

δ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω επιστροφής ειδών, ακυρώνουν τη συμμετοχή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει φωτογραφίες προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές (από πολλαπλές αγορές εντός του διαστήματος του διαγωνισμού) συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Δώρο του διαγωνισμού είναι δύο (2) διπλές προσκλήσεις για το MAD WALK 2019 by SHERKOVA CRYSTAL PURE. Στις δύο κληρωθείσες αποδείξεις-συμμετοχές, θα αποδοθεί μία διπλή πρόσκληση για την κάθε μία. Θα κληρωθεί δηλαδή ένας (1) τυχερός για τα φυσικά καταστήματα της Αττικής (Αθήνας, Smart Park, The Mall, River West, Γλυφάδας, Outlet) και ένας (1) στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που οι δύο (2) κληρωθείσες αποδείξεις αντιστοιχούν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, τότε το αντίστοιχο Δώρο δικαιούται ο επόμενος επιλαχόντας. 

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Η εκδήλωση του MAD WALK θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Λεωφ. Ποσειδώνος, Ελληνικό, Αργυρούπολη 167 77. 

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθούν Όνομα και διεύθυνση αποστολής σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης ή από το κέντρο εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Στην περίπτωση που εντός 2 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα. 

Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από φυσικό κατάστημα και είναι κάτοικος Ελλάδος , μπορεί να παραλάβει την Πρόσκληση του από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης. Διαφορετικά, η Πρόσκληση θα του αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία την 28η Μαρτίου. 

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 28η Μαρτίου 2019 10:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/. 

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό. 

11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. 

12. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook μετά την επιτυχή πιστοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή ή/και μη κατοχύρωσης του δώρου μέχρι την 28η Μαρτίου 2019 ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα. 

13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη. 

14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. 

 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου. 

16. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parabita.com/gr/policy/contests, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 

17. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com 

18. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων. 

19. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

---

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑ ΤΖΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ»  

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός ισχύει για αγορές στα φυσικά καταστήματα Parabita (Αθήνα., Λάρισα, Θεσσαλονίκη) ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (www.parabita.com) του Διοργανωτή. Στο διαγωνισμό δεν συμμετέχουν το κατάστημα και τα προϊόντα Outlet.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 22η Φεβρουαρίου 2019 00:01 μέχρι και 24η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται ο αριθμός απόδειξης αγορών που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η κάθε απόδειξη αγορών, συμμετέχει στην κλήρωση με το τελικό ποσό ως αναφέρεται στην απόδειξη – συμπεριλαμβανομένων εξόδων μεταφοράς και αντικαταβολής - και εφόσον αυτή, έχει εξοφληθεί πλήρως.

β) Έγκυρες θεωρούνται και οι αποδείξεις αγορών που προέρχονται από αλλαγές αγορών προηγούμενου διαστήματος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός.

γ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω αλλαγής ή μερικής επιστροφής ειδών, συμμετέχουν εκ νέου στο Διαγωνισμό και ακυρώνουν την προηγούμενη συμμετοχή.

δ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω επιστροφής ειδών, ακυρώνουν τη συμμετοχή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει φωτογραφίες προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές (από πολλαπλές αγορές εντός του διαστήματος του διαγωνισμού) συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Δώρο του διαγωνισμού είναι 5 τζιν ΔΩΡΕΑΝ τα οποία μπορεί να παραλάβει μέχρι τέλος του 2019. Θα αποδοθούν σε εννιά (9) αντίστοιχους τυχερούς. Θα κληρωθεί δηλαδή ένας (1) τυχερός ανά φυσικό κατάστημα (Αθήνας, Smart Park, The Mall, River West, Γλυφάδας, Θεσσαλονίκης, Med. Cosmos, Λάρισας) και ένας (1) στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που δύο (2) ή παραπάνω κληρωθείσες αποδείξεις αντιστοιχούν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, τότε το αντίστοιχο Δώρο δικαιούται ο επόμενος επιλαχόντας.

Το Δώρο δε θα επιφέρει καρδιές (πόντους) στους κατόχους της κάρτας club Queen of Hearts.

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς  ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθούν Όνομα και διεύθυνση αποστολής σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης.

Στην περίπτωση που εντός 2 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.

Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από φυσικό κατάστημα και είναι κάτοικος Ελλάδος , μπορεί να παραλάβει τη Δωροεπιταγή του από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης. Διαφορετικά, η Δωροεπιταγή θα του αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία την 5η Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία παραλαβής δύναται να είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα – εφόσον το επιθυμεί και ενημερώσει σχετικά, να εξαργυρώσει το Δώρο του σε φυσικό κατάστημα, νωρίτερα από την 25η Φεβρουαρίου έως και τη 31η Δεκεμβρίου 2019.

Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και είναι κάτοικος Κύπρου, η Δωροεπιταγή θα αποδοθεί την 25η Φεβρουαρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου με 5 κωδικούς Έκπτωσης που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να δηλώσει τα παραπάνω, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα καταστήματα και τα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 25η Φεβρουαρίου στις 10:00  με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Η χρήση του Δώρου στα φυσικά καταστήματα του Διοργανωτή γίνεται άπαξ και δεν υπόκειται σε αλλαγές.

Η χρήση του Δώρου στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί κουπονιού που έχουν αποσταλεί στο/η νικητή/τρια  στο αντίστοιχο πεδίο. Μπορεί να γίνει εξαργύρωση ενός κωδικού ανα παραγγελία. Σε περίπτωση που ο/η νικητής/τρια επιλέξει παραπάνω από ένα (1) τζιν θα λάβει ως δώρο αυτό με την χαμηλότερη αξία.    

β) ‘Εξοδα μεταφοράς ή/και αντικαταβολής για την αγορά ειδών που έγιναν με τη χρήση του δώρου, χρεώνονται βάσει της ισχύουσας πολιτικής.

γ) Τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση του Δώρου διέπονται από τους γενικούς Όρους Χρήσης και Πολιτικής Επιστροφών όπως αυτοί αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή.

δ) Στην περίπτωση άρνησης παραλαβής της παραγγελίας που αφορά στη χρήση Δώρου, έξοδα μεταφοράς της επανάληψης της αποστολής βαρύνουν τον δικαιούχο-παραλήπτη. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει το Δώρο εάν η άρνηση παραλαβής επαναληφθεί.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

12. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

13. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook μετά την επιτυχή πιστοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή ή/και μη κατοχύρωσης του δώρου μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2019, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

14. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

15. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

16. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parabita.com/gr/policy/contests, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

17. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

 18. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

19. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

---

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 200€»

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός ισχύει για αγορές μόνο από δύο (2) φυσικά καταστήματα Parabita της Αττικής του Διοργανωτή. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν μόνο τα καταστήματα Parabita της Ερμού (Ερμού 45, Αθήνα) & Smart Park (Σπάτα, Αττικής).

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2018 10:00 μέχρι και 21η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται ο αριθμός απόδειξης αγορών που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η κάθε απόδειξη αγορών, συμμετέχει στην κλήρωση εφόσον αυτή, έχει εξοφληθεί πλήρως.

β) Έγκυρες θεωρούνται και οι αποδείξεις αγορών που προέρχονται από αλλαγές αγορών προηγούμενου διαστήματος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό αλλαγής θα πρέπει να ξεπερνά το αρχικό ποσό πληρωμής, ειδάλλως η συμμετοχή θεωρείται άκυρη.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει φωτογραφίες προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές (από πολλαπλές αγορές εντός του διαστήματος του διαγωνισμού) συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Δώρο του διαγωνισμού είναι δύο (2) Δωροεπιταγές αξίας διακοσίων ευρώ (200€) που θα αποδοθούν σε δύο (2) αντίστοιχους τυχερούς. Θα κληρωθεί δηλαδή ένας (1) τυχερός ανά φυσικό κατάστημα (Ερμού-Αθήνας, Smart Park-Σπάτα).

Στην περίπτωση που δύο (2) ή παραπάνω κληρωθείσες αποδείξεις αντιστοιχούν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, τότε το αντίστοιχο Δώρο δικαιούται ο επόμενος επιλαχόντας.

Το Δώρο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά στα φυσικά καταστήματα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή και έως την 30η Νοεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση αγορών που ξεπερνούν το ύψος του συνόλου Δώρου, τη διαφορά θα επιβαρυνθεί ο παραλήπτης του δώρου.

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθούν Όνομα και διεύθυνση αποστολής σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης.

Στην περίπτωση που εντός 2 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.

Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από φυσικό κατάστημα και είναι κάτοικος Ελλάδος , μπορεί να παραλάβει τη Δωροεπιταγή του από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης. Διαφορετικά, η Δωροεπιταγή θα του αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία την 24η Οκτωβρίου 2018. Η ημερομηνία παραλαβής δύναται να είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να δηλώσει τα παραπάνω, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα αντίστοιχα καταστήματα (Ερμού 45, Αθήνα & Smart Park, Σπάτα) του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι τη 22η Οκτωβρίου 2018 στις 10:00.

10. Η χρήση του Δώρου στα φυσικά καταστήματα του Διοργανωτή γίνεται άπαξ και δεν υπόκειται σε αλλαγές.

Η χρήση του Δώρου στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Αλλαγές σε εσώρουχα, μαγιό και κορσέδες δεν πραγματοποιούνται για λόγους υγιεινής.

β) ‘Έξοδα μεταφοράς ή/και αντικαταβολής για την αγορά ειδών που έγιναν με τη χρήση του δώρου, χρεώνονται βάσει της ισχύουσας πολιτικής.

γ) Τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση του Δώρου διέπονται από τους γενικούς Όρους Χρήσης και Πολιτικής Επιστροφών όπως αυτοί αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή.

δ) Στην περίπτωση άρνησης παραλαβής της παραγγελίας που αφορά στη χρήση Δώρου, έξοδα μεταφοράς της επανάληψης της αποστολής βαρύνουν τον δικαιούχο-παραλήπτη. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει το Δώρο εάν η άρνηση παραλαβής επαναληφθεί.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

12. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δε συνδυάζεται με προσφορές ή είδη Outlet.

13. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook μετά την επιτυχή πιστοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή ή/και μη κατοχύρωσης του δώρου μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2018 ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

14. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

15. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

16. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parabita.com/gr/policy/contests, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

17. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

 18. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

19. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

---

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΟΥ»

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός ισχύει για αγορές στα φυσικά καταστήματα Parabita (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (www.parabita.com) του Διοργανωτή. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και το κατάστημα και τα προϊόντα Outlet.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 27η Αυγούστου 2018 00:01 μέχρι και 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται ο αριθμός απόδειξης αγορών που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η κάθε απόδειξη αγορών, συμμετέχει στην κλήρωση με το τελικό ποσό ως αναφέρεται στην απόδειξη – συμπεριλαμβανομένων εξόδων μεταφοράς και αντικαταβολής - και εφόσον αυτή, έχει εξοφληθεί πλήρως.

β) Έγκυρες θεωρούνται και οι αποδείξεις αγορών που προέρχονται από αλλαγές αγορών προηγούμενου διαστήματος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό αλλαγής θα πρέπει να ξεπερνά το αρχικό ποσό πληρωμής, ειδάλλως η συμμετοχή θεωρείται άκυρη.

γ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω αλλαγής ή μερικής επιστροφής ειδών, συμμετέχουν εκ νέου στο Διαγωνισμό και ακυρώνουν την προηγούμενη συμμετοχή.

δ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω επιστροφής ειδών, ακυρώνουν τη συμμετοχή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει φωτογραφίες προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές (από πολλαπλές αγορές εντός του διαστήματος του διαγωνισμού) συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Δώρο του διαγωνισμού είναι οκτώ (10) Δωροεπιταγές ίσης αξίας με το τελικό ποσό πληρωμής ως αναφέρεται στις κληρωθείσες αποδείξεις-συμμετοχές που θα αποδοθούν σε οκτώ (10) αντίστοιχους τυχερούς. Θα κληρωθεί δηλαδή ένας (1) τυχερός ανά φυσικό κατάστημα (Αθήνας, Smart Park, The Mall, River West, Γλυφάδας, Θεσσαλονίκης, Outlet, Med. Cosmos, Λάρισας) και ένας (1) στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που δύο (2) ή παραπάνω κληρωθείσες αποδείξεις αντιστοιχούν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, τότε το αντίστοιχο Δώρο δικαιούται ο επόμενος επιλαχόντας.

Το Δώρο δε θα επιφέρει καρδιές (πόντους) στους κατόχους της κάρτας club Queen of Hearts.

Το Δώρο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά στα φυσικά καταστήματα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση αγορών που ξεπερνούν το ύψος του συνόλου Δώρου, τη διαφορά θα επιβαρυνθεί ο παραλήπτης του δώρου.

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς  ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθούν Όνομα και διεύθυνση αποστολής σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης.

Στην περίπτωση που εντός 2 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.

Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από φυσικό κατάστημα και είναι κάτοικος Ελλάδος , μπορεί να παραλάβει τη Δωροεπιταγή του από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης. Διαφορετικά, η Δωροεπιταγή θα του αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία την 5η Σεπτεμβρίου. Η ημερομηνία παραλαβής δύναται να είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα – εφόσον το επιθυμεί και ενημερώσει σχετικά, να εξαργυρώσει το Δώρο του σε φυσικό κατάστημα, νωρίτερα από την 5η Σεπτεμβρίου.

Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και είναι κάτοικος Κύπρου, η Δωροεπιταγή θα αποδοθεί την 5η Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου με κωδικό Έκπτωσης που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να δηλώσει τα παραπάνω, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 31η Αυγούστου 2018 17:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Η χρήση του Δώρου στα φυσικά καταστήματα του Διοργανωτή γίνεται άπαξ και δεν υπόκειται σε αλλαγές.

Η χρήση του Δώρου στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Αλλαγές σε εσώρουχα, μαγιό και κορσέδες δεν πραγματοποιούνται για λόγους υγιεινής.

β) ‘Εξοδα μεταφοράς ή/και αντικαταβολής για την αγορά ειδών που έγιναν με τη χρήση του δώρου, χρεώνονται βάσει της ισχύουσας πολιτικής.

γ) Τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση του Δώρου διέπονται από τους γενικούς Όρους Χρήσης και Πολιτικής Επιστροφών όπως αυτοί αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή.

δ) Στην περίπτωση άρνησης παραλαβής της παραγγελίας που αφορά στη χρήση Δώρου, έξοδα μεταφοράς της επανάληψης της αποστολής βαρύνουν τον δικαιούχο-παραλήπτη. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει το Δώρο εάν η άρνηση παραλαβής επαναληφθεί.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

12. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

13. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook μετά την επιτυχή πιστοποίησή του. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή ή/και μη κατοχύρωσης του δώρου μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2018 ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

14. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

15. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

16. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parabita.com/gr/policy/contests, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

17. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

18. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

19. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook. 

---

‘Οροι & Προϋποθέσεις

«4 Χρόνια QueenofHearts – Παίξε και κέρδισε»

 

Ε-ShopParabita

Η ενέργεια διεξάγεται 4 - 10 Ιουνίου 2018 online στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.parabita.com/game_eshop.html

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επισκέπτες (κάτοικοι Ελλάδος ή Κύπρου) στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς την υποχρέωση αγορών. Κάθε συμμετέχων, συμμετέχει 1 φορά μέχρι τη λήξη της ενέργειας και μαθαίνει άμεσα εάν κερδίζει ή όχι.

Δώρα

Κάθε συμμετέχων διεκδικεί τα ακόλουθα δώρα:

1) Δωροεπιταγή -10%

2) Δωροεπιταγή 5€

Οι ανωτέρω Δωροεπιταγές ισχύουν αυστηρά μέχρι τη 10η Ιουνίου 2018 23:59:59 και δε γίνονται δεκτές μετά τη λήξη τους. Δε συνδυάζονται με άλλες Δωροεπιταγές, εκπτώσεις ή προσφορές και δεν ισχύουν για είδη Outlet.

Η απόδοση των Δωροεπιταγών γίνεται με τη χρήση κωδικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά online για επόμενη αγορά μέχρι την ημερομηνία λήξης του στο e-shop www.parabita.com ή τηλεφωνικά στο 215 215 7777.

Ο κωδικός δώρου, θα πρέπει να αναγραφεί στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ώστε να εφαρμοστεί η αντίστοιχη έκπτωση.

Αλλαγές/Επιστροφές

Αλλαγές ή επιστροφές γίνονται με βάση την τιμή αγοράς (βάσει του τελικού ποσού που αναγράφεται στην απόδειξη). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αλλαγής σε χρώμα ή μέγεθος.

 

Καταστήματα Parabita

Η ενέργεια διεξάγεται 4-10 Ιουνίου 2018 στα φυσικά καταστήματα Parabita (σε Αττική, Λάρισα και Θεσσαλονίκη) με εξαίρεση το κατάστημα Outlet στην Καισαριανή.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επισκέπτες κάθε καταστήματος, χωρίς την υποχρέωση αγορών. Κάθε συμμετέχων, συμμετέχει 1 φορά μέχρι τη λήξη της ενέργειας και μαθαίνει άμεσα εάν κερδίζει ή όχι.

Ο Διοργανωτής (Parabita) διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των συμμετεχόντων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Δώρα

Κάθε συμμετέχων διεκδικεί τα ακόλουθα δώρα:

1) Δωροεπιταγή -10%

2) Δώρο 100 καρδιές Queen of Hearts σε μορφή Δωροεπιταγής

3) Δωροεπιταγή 5€

Η εξαργύρωση των ανωτέρω δώρων στα καταστήματα, ισχύει αυστηρά μέχρι την 9η Ιουνίου 2018 (για το κατάστημα της Ερμού μέχρι και την 10η Ιουνίου 2018) και μπορούν να εξαργυρωθούν σε μία αγορά, αποκλειστικά στο κατάστημα που αποκτήθηκε το δώρο και εφόσον ο συμμετέχων είναι κάτοχος της κάρτας club Queen of Hearts. Τα δώρα δε μπορούν να συνδυαστούν με άλλες Δωροεπιταγές, εκπτώσεις ή προσφορές.

Μετά τη λήξη τους, οι παραπάνω δωροεπιταγές παύουν να ισχύουν.

Σημείωση: Στην περίπτωση που οι 100 καρδιές προστίθενται σε κερδισμένες καρδιές από προηγούμενες αγορές και το τελικό σύνολο που προκύπτει, δικαιούται έκδοση δωροεπιταγής Queen of Hearts (15€ στις 1000 καρδιές ή έκπτωση -40% στις 3000 καρδιές), τότε η έκδοσή της θα γίνει με την αγορά στο αντίστοιχο κατάστημα μέσα στο προαναφερθέν χρονικό περιθώριο.

Η εξαργύρωση της εκάστοτε Queen of Hearts δωροεπιταγής γίνεται σε επόμενη αγορά.

Αλλαγές/Επιστροφές

Αλλαγές ή επιστροφές γίνονται με βάση την τιμή αγοράς (βάσει του τελικού ποσού που αναγράφεται στην απόδειξη). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αλλαγής σε χρώμα ή μέγεθος.

---

1
1
1
Loading...