ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Fashion Unlimited

«Kέρδισε Δωροεπιταγή 200€»

 Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση «Κέρδισε Δωροεπιταγή 200€», δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο ή υποχρέωση αγοράς κάποιου προϊόντος.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 5η Μαρτίου 2018 μέχρι και την 8η Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται όταν o συμμετέχων συμπληρώνει στη σελίδα του διαγωνισμού (Τι σημαίνει για σένα Μόδα Χωρίς Όρια), όλα τα πεδία που ζητούνται, ήτοι: Όνομα, Επίθετο, Αριθμό Τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail). Σαν τελικό βήμα, ο συμμετέχων λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, αυτόματη επικοινωνία στην οποία καλείται να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να κριθεί έγκυρη η συμμετοχή.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει στοιχεία προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους ή/και στους όρους της σελίδας.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές δε θα ληφθούν υπόψη κατά την κλήρωση.

7. 2 Τυχεροί θα λάβουν ως Δώρο του διαγωνισμού από μία Δωροεπιταγή συνολικής αξίας 200€, η οποία θα επικοινωνηθεί ως κωδικός έκπτωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  (e-mail) του συμμετέχοντα.

Η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά με ισχύ εξαργύρωσης από την 9η Μαρτίου 2018 έως και την 9η Ιουνίου 2018 και δύναται να εξαργυρωθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.parabita.com ή στα φυσικά καταστήματα Parabita. H Δωροεπιταγή δε συνδυάζεται με άλλες δωροεπιταγές ή προωθητικές ενέργειες.

Σε περίπτωση αγορών που ξεπερνούν το ύψος του συνόλου της Δωροεπιταγής, τη διαφορά θα επιβαρυνθεί ο παραλήπτης του δώρου. Έξοδα μεταφοράς, δε χρεώνονται για την αγορά ειδών που έγιναν με τη χρήση του δώρου.

Τυχόν αλλαγές από τα είδη που αγοράστηκαν με τη χρήση του δώρου, γίνονται με χρέωση του Διοργανωτή. Σε τέτοια περίπτωση, ο παραλήπτης του δώρου έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση ειδών χωρίς χρέωση, μία και μοναδική φορά. Για επιστροφές πέραν της μίας φοράς, ο παραλήπτης του δώρου επιβαρύνεται με τα έξοδα όπως αυτά διέπονται από τους γενικούς όρους Πολιτικής Επιστροφών όπως αυτοί αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή. Επιστροφές δε γίνονται δεκτές στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Ο κωδικός της Δωροεπιταγής θα αποσταλεί στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση που έχει δηλώσει ο συμμετέχων. Στην περίπτωση που η Ηλεκτρονική Διεύθυνση που δηλώθηκε δεν είναι σωστή, ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη και δύναται να ακυρώσει το δώρο.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 8η Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

12. Τα ονόματα των Τυχερών της κλήρωσης θα ανακοινωθούν με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

16. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

17. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

18. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

 

------------------------------

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «Νέο Κατάστημα στο Mediterranean Cosmos: Kέρδισε Δωροεπιταγή 100€»

   Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη τυχερού κατόπιν κλήρωσης, στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

 1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

 3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση «Νέο Κατάστημα στο Mediterranean Cosmos: Kέρδισε Δωροεπιταγή 100€», δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο ή υποχρέωση αγοράς κάποιου προϊόντος.

 4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2018 15:00 μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

 5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται όταν o συμμετέχων απαντήσει σωστά, με σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση στη σελίδα του νέου καταστήματος του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/Parabita.Cosmos/), στην ερώτηση που τέθηκε στη σχετική ανάρτηση, αναφέροντας τον αριθμό του επιπέδου (ορόφου) στο οποίο θα λειτουργεί το νέο κατάστημα του Διοργανωτή στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Η σωστή απάντηση στην ερώτηση που τέθηκε, είναι «1» ή «1ο» ή «1ο επίπεδο».

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει στοιχεία προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους ή/και στους όρους της σελίδας.

 6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές δε θα ληφθούν υπόψη κατά την κλήρωση.

 7. 3 Τυχεροί θα λάβουν ως Δώρο του διαγωνισμού Δωροεπιταγή αξίας 100€ για αγορές αποκλειστικά στο νέο κατάστημα του Διοργανωτή στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos και η οποία θα επικοινωνηθεί ως κωδικός έκπτωσης σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο εκάστοτε τυχερός στη νικητήρια επικοινωνία από το Διοργανωτή.

Η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα Parabita στο 1ο επίπεδο του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, με ισχύ εξαργύρωσης από την 16η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 30η Απριλίου 2018. 

H Δωροεπιταγή δε συνδυάζεται με άλλες δωροεπιταγές ή προωθητικές ενέργειες και δεν ισχύει για είδη που βρίσκονται σε έκπτωση ή προσφορά.

Τυχόν αλλαγές από τα είδη που αγοράστηκαν με τη χρήση του δώρου, γίνονται στην τιμή αγοράς των ειδών που θα αναγράφεται στην απόδειξη.

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς  ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνσή του για την αποστολή κωδικού που θα αντιστοιχεί στη Δωροεπιταγή αξίας 100€.

Στην περίπτωση που εντός 4 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.

Η παραλαβή του δώρου θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Ο κωδικός Δωροεπιταγής θα αποσταλεί στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τυχερός. Στην περίπτωση που η Ηλεκτρονική Διεύθυνση που δηλώθηκε δεν είναι σωστή, ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη και δύναται να ακυρώσει το δώρο.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να δηλώσει τα παραπάνω, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 9η Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

12. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα στο Facebook, του καταστήματος Parabita στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, ήτοι: https://www.facebook.com/Parabita.Cosmos/

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

16. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

17. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

18. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.


ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΑ ΝΕΑ
Παρακάλω εισάγετε ένα έγκυρο email
Όχι, ευχαριστώ.
Χρησιμοποιούμε cookies. Πληροφορίες
OK