promo

ΤΟ PARABITA.COM
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ


 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.
 • Η κάρτα μέλους εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά πρόσωπα και τα προνόμιά της δύναται να εξαργυρωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα.
 • Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο δίκτυο καταστημάτων Parabita και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.parabita.com του ομίλου της Parabita, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία Parabita και γνωστοποιούνται στον κάτοχο. Εξαιρείται το κατάστημα Outlet στην Καισαριανή (οδός Βασ.Αλεξάνδρου 14-16 & Μισούντος). Ειδικά για το κατάστημα Outlet στην Καισαριανή ισχύει μόνο η συλλογή πόντων και όχι η εξαργύρωση. Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία Parabita.
 • Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους.
 • Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Για κάθε 1 ευρώ αγορών των προϊόντων που κάθε φορά επιλέγονται από την εταιρεία, ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώνει 5 καρδιές (1 ευρω = 5 καρδιές). H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 • Εφόσον οι καρδιές εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των καρδιών.
 • Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών 15€ ή -40% δεν μπορεί να γίνει σε είδη που είναι σε έκπτωση ή σε προσφορά, είτε σε είδη που έχουν υποστεί μείωση τιμής (κόκκινη σήμανση με sticker). 
 • Σε περίπτωση που η επιστροφή είδους συνδυάζεται με επιστροφή χρημάτων, οι αντίστοιχες καρδιές αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων καρδιών.
 • Από 01/02/2018, το σχήμα ανανεώθηκε με σκοπό την συνεχή και συχνή επιβράβευση των μελών. Για κάθε 1 ευρώ αγορών, το μέλος θα συγκεντρώνει 5 καρδιές. Τα επίπεδα συλλογής καρδιών για έκδοση δωροεπιταγών μειώνονται σε 1.000 καρδιές για την δωροεπιταγή αξίας 15€ και 3.000 καρδιές για την δωροεπιταγή -40%. Οι υφιστάμενοι πόντοι καθώς και οι δωροεπιταγές εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αλλαγή την 01/02.

2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


 • Η εταιρία Parabita έχει τη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την κάρτα ή/και να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος προνομίων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρίας.
 • Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων Queen Of Hearts βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία Parabita διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 • Η εταιρία Parabita δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των καρδιών και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτηση του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρίας. Η εταιρία Parabita διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων Queen Οf Hearts. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία Parabita τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.
 • Η Parabita διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας Queen Οf Hearts ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλες οι καρδιές που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.
 • Οι καρδιές παραγράφονται δύο χρόνια μετά την τελευταία συναλλαγή του μέλους με χρήση της κάρτας και αφού έχει ειδοποιηθεί το μέλος τρεις μήνες νωρίτερα.

3. ΓΕΝΙΚΑ


 • Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της Parabita.
 • Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρία Parabita τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.
 • H Parabita διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, μπορεί να το δηλώσει ανά πάσα στιγμή είτε ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο που θα βρει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή τυχόν άλλου πρόσφορου τρόπου που υποδεικνύεται σε αυτό, είτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση Βασ. Αλεξάνδρου 14-16 & Μισούντος, Καισαριανή ή σε κάθε φυσικό κατάστημα Parabita ή στο info@parabita.com..

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Parabita.


 

1
1
1
Loading...